Реквизиттер және байланыс

«ЕР ЖӘНІБЕК ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ »Алматы қаласы, Абай даңғылы 115, офис 409

РНН 600 700 581 285

БИН 061 140 017 279

КБЕ 18

Расчетный счет: KZ 13826A1KZTD2015554 в АО «АТФ БАНК» г. Алматы

БИК ALMNKZKA